??m b?o an ton v b?o m?t

Chng t?i s? d?ng cc bi?n php b?o m?t hng ??u trong ngnh ?? ??m b?o s? an ton c?a ti?n g?i c?a b?n.T?t c? cc giao d?ch ???c b?o v? b?ng cch s? d?ng Ch?ng ch? L?p H?p ? c?m an ton (SSL) c?ng ngh? cao (SSL).