?i?u g x?y ra v?i ??t c??c c?a t?i n?u s? ki?n/tr ch?i b? ?nh ch? do coronavirus?

  1. Cc c??c ???c ??t vo cc tr ch?i b? ?nh ch? s? b? v? hi?u, trong tr??ng h?p ??t c??c c?a b?n l m?t ph?n c?a m?t s? ng??i, n s? ???c gi?m t? s? l??ng l?a ch?n.
  2. V d?, trong m?t s? 4 l?a ch?n, n?u m?t l?a ch?n b? v? hi?u ha, n s? tr? thnh m?t s? 3 l?a ch?n.
  3. ??t c??c trong t??ng lai ho?c di h?n (Nh v? ??ch, Nh v? ??ch ghi ?i?m, Ng??i chi?n th?ng h?i ngh?, v.v.) s? v?n ch? x? ly cho ??n khi xc nh?n chnh th?c r?ng ma gi?i ?? b? h?y hon ton.