Tỷ lệ cúp Italy Cup - Đặt cược các đường cá cược bóng đá Ý

Dòng cá cược

Tỷ lệ cúp Italy - Cược cho các đường cá cược bóng đá Ý

Coppa Italia - Genova CFC so với Spal Ferrara

10/18 - 10:00

Truyền đi

Dòng tiền

Tổng cộng

Bóng đá

Coppa Italia - Torino FC so với AS Cittadella

10/18 - 01:00 PM

Truyền đi

Dòng tiền

Tổng cộng

Bóng đá

Coppa Italia - Spezia Calcio so với Brescia Calcio

10/19 - 07:00 AM

Truyền đi

Dòng tiền

Tổng cộng

Bóng đá

Coppa Italia - Parma Calcio so với SSC Bari

10/19 - 10:00

Truyền đi

Dòng tiền

Tổng cộng

Bóng đá

Coppa Italia - Udinese Calcio so với AC Monza

10/19 - 01:00 PM

Truyền đi

Dòng tiền

Tổng cộng

Bóng đá

10/02 - 10:00 tối

Coppa Italia - Người chiến thắng

Coppa Italia 22/23 - hoàn toàn - Coppa Italia - Người chiến thắng

Bóng đá

Coppa Italia - Người chiến thắng