Cá cược thể thao xe máy | Dòng cá cược tự động đua

Dòng cá cược

Cá cược thể thao xe máy | Dòng cá cược tự động đua

10/02 - 12:00 tối

Sê -ri NASCAR Cup - Yellawood 500 - Người chiến thắng

Talladega - NASCAR Cup Series - Yellawood 500 - Người chiến thắng

Cổ phiếu đua xe

Sê -ri NASCAR Cup - Yellawood 500 - Người chiến thắng

10/02 - 12:00 tối

Sê -ri NASCAR Cup - Yellawood 500 - Trình xây dựng chiến thắng

Talladega - Sê -ri NASCAR Cup - Yellawood 500 - Trình xây dựng chiến thắng

Cổ phiếu đua xe

Sê -ri NASCAR Cup - Yellawood 500 - Trình xây dựng chiến thắng

10/02 - 12:00 tối

Sê -ri NASCAR Cup - Yellawood 500 - Số người chiến thắng cuộc đua

Talladega - NASCAR Cup Series - Yellawood 500 - Số lượng xe chiến thắng cuộc đua

Cổ phiếu đua xe

Sê -ri NASCAR Cup - Yellawood 500 - Số người chiến thắng cuộc đua

10/02 - 12:00 tối

Sê -ri NASCAR Cup - Yellawood 500 - Số xe chiến thắng cuộc đua (U/O)

Talladega - NASCAR Cup Series - Yellawood 500 - Số xe chiến thắng cuộc đua (U/O)

Cổ phiếu đua xe

Sê -ri NASCAR Cup - Yellawood 500 - Số xe chiến thắng cuộc đua (U/O)

10/02 - 12:00 tối

Sê -ri NASCAR Cup - Yellawood 500 - Nhóm 1 - Người chiến thắng

Talladega - NASCAR Cup Series - Yellawood 500 - Nhóm 1 - Người chiến thắng

Cổ phiếu đua xe

Sê -ri NASCAR Cup - Yellawood 500 - Nhóm 1 - Người chiến thắng

10/02 - 12:00 tối

Sê -ri NASCAR Cup - Yellawood 500 - Nhóm 2 - Người chiến thắng

Talladega - NASCAR Cup Series - Yellawood 500 - Nhóm 2 - Người chiến thắng

Cổ phiếu đua xe

Sê -ri NASCAR Cup - Yellawood 500 - Nhóm 2 - Người chiến thắng

10/02 - 12:00 tối

Sê -ri NASCAR Cup - Yellawood 500 - Nhóm 3 - Người chiến thắng

Talladega - NASCAR Cup Series - Yellawood 500 - Nhóm 3 - Người chiến thắng

Cổ phiếu đua xe

Sê -ri NASCAR Cup - Yellawood 500 - Nhóm 3 - Người chiến thắng

10/02 - 12:00 tối

Sê -ri NASCAR Cup - Yellawood 500 - Nhóm 4 - Người chiến thắng

Talladega - NASCAR Cup Series - Yellawood 500 - Nhóm 4 - Người chiến thắng

Cổ phiếu đua xe

Sê -ri NASCAR Cup - Yellawood 500 - Nhóm 4 - Người chiến thắng

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Người chiến thắng

Singapore Grand Prix 2022 - Singapore Grand Prix Race - Người chiến thắng

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Người chiến thắng

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Nhà xây dựng chiến thắng

Singapore Grand Prix 2022 - Singapore Grand Prix Race - Nhà xây dựng chiến thắng

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Nhà xây dựng chiến thắng

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Lap nhanh nhất - Người chiến thắng

Singapore Grand Prix 2022 - Singapore Grand Prix Race - Lap nhanh nhất - Người chiến thắng

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Lap nhanh nhất - Người chiến thắng

10/02 - 06:00 AM

Cuộc đua Grand Prix Singapore - Quốc tịch chiến thắng

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Quốc tịch chiến thắng

Công thưc 1

Cuộc đua Grand Prix Singapore - Quốc tịch chiến thắng

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Nhóm 1

Singapore Grand Prix 2022 - Singapore Grand Prix Race - Nhóm 1

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Nhóm 1

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Nhóm 2

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Nhóm 2

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Nhóm 2

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Nhóm 3

Singapore Grand Prix 2022 - Singapore Grand Prix Race - Nhóm 3

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Nhóm 3

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Nhóm 4

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Nhóm 4

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Nhóm 4

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Xe để đặt vòng đua nhanh nhất

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Xe hơi để đặt vòng đua nhanh nhất

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Xe để đặt vòng đua nhanh nhất

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Sẽ có thời gian xe an toàn trong cuộc đua?

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Sẽ có thời gian xe an toàn trong cuộc đua?

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Sẽ có thời gian xe an toàn trong cuộc đua?

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Sẽ có thời gian xe an toàn ảo trong cuộc đua?

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Sẽ có thời gian xe an toàn ảo trong cuộc đua?

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Sẽ có thời gian xe an toàn ảo trong cuộc đua?

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Hưu trí Nhà xây dựng đầu tiên

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Hưu trí Nhà xây dựng đầu tiên

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Hưu trí Nhà xây dựng đầu tiên

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Hưu trí lái xe đầu tiên

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Hưu trí lái xe đầu tiên

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Hưu trí lái xe đầu tiên

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Người lái xe đầu tiên thực hiện một điểm dừng chân

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix của Singapore - Người lái xe đầu tiên thực hiện một điểm dừng chân

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Người lái xe đầu tiên thực hiện một điểm dừng chân

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Bất kỳ tài xế nào giành chiến thắng trong cuộc đua, vị trí cực và vòng đua nhanh nhất

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Bất kỳ người lái xe nào để giành chiến thắng trong cuộc đua, vị trí cực và vòng đua nhanh nhất

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Bất kỳ tài xế nào giành chiến thắng trong cuộc đua, vị trí cực và vòng đua nhanh nhất

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Mercedes AMG Motorsport Cả hai điểm đều kết thúc điểm?

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Mercedes AMG Motorsport Cả hai điểm đều kết thúc?

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Mercedes AMG Motorsport Cả hai điểm đều kết thúc điểm?

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Red Bull Racing Cả hai điểm ô tô đều kết thúc?

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Red Bull Racing Cả hai điểm kết thúc?

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Red Bull Racing Cả hai điểm ô tô đều kết thúc?

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Ferrari Cả hai điểm đều kết thúc?

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Ferrari Cả hai điểm đều kết thúc?

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Ferrari Cả hai điểm đều kết thúc?

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - McLaren Cả hai điểm đều kết thúc?

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - McLaren Cả hai điểm đều kết thúc điểm?

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - McLaren Cả hai điểm đều kết thúc?

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Đội Alpine F1 Cả hai điểm đều kết thúc?

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Đội Alpine F1 Cả hai điểm đều kết thúc điểm?

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Đội Alpine F1 Cả hai điểm đều kết thúc?

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Alfa Romeo đua cả hai điểm kết thúc điểm?

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Alfa Romeo đua cả hai điểm kết thúc điểm?

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Alfa Romeo đua cả hai điểm kết thúc điểm?

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Đội Haas F1 Cả hai điểm kết thúc?

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Đội Haas F1 Cả hai điểm kết thúc điểm?

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Đội Haas F1 Cả hai điểm kết thúc?

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Alphatauri Cả hai điểm đều kết thúc điểm?

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Alphatauri Cả hai điểm đều kết thúc điểm?

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Alphatauri Cả hai điểm đều kết thúc điểm?

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Đội Aston Martin F1 Cả hai điểm đều kết thúc?

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Đội Aston Martin F1 Cả hai điểm kết thúc điểm?

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Đội Aston Martin F1 Cả hai điểm đều kết thúc?

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Williams Cả hai điểm kết thúc điểm?

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix của Singapore - Williams Cả hai điểm đều kết thúc điểm?

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Williams Cả hai điểm kết thúc điểm?

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Top 3

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Top 3

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Top 3

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Top 6

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Top 6

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Top 6

10/02 - 06:00 AM

Singapore Grand Prix Race - Top 10 (kết thúc điểm)

Singapore Grand Prix 2022 - Cuộc đua Grand Prix Singapore - Top 10 (kết thúc điểm)

Công thưc 1

Singapore Grand Prix Race - Top 10 (kết thúc điểm)

 

Cách đặt cược tỷ lệ cược tự động đua xe

Trong khi các sự kiện đua xe tự động như NASCARCông thưc 1 không phổ biến như NFL hoặc bóng đá đại học, họ cung cấp Thể thao trực tuyến Người hâm mộ với nhiều cơ hội để có được hành động và giành được một số tiền mặt ở bên. Người hâm mộ đua xe có một số cách để đặt cược, nhưng có lẽ các cược phổ biến nhất mà bạn có thể đặt vào những sự kiện này là như sau:

 

Tỷ lệ cược để giành chiến thắng

Đặt cược dễ dàng và phổ biến nhất trong đua xe tự động là đặt tiền của bạn vào một tài xế cụ thể để giành chiến thắng một sự kiện. Hầu hết các trang web cung cấp tỷ lệ cược đua xe tự động đều có tỷ lệ cược để giành chiến thắng, tất cả những gì bạn cần làm là chọn trình điều khiển bạn thích nhất và đặt cược của bạn. Việc thanh toán hoặc trả lại cho đặt cược sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ cược được cung cấp cho mỗi trình điều khiển. Ví dụ, hãy giả vờ rằng Austin Dillon được liệt kê là yêu thích 6/1 (+600) trong bảng trên để giành được Daytona 500. Nếu bạn đặt cược 100 đô la cho Dillon và anh ấy thắng cuộc đua thì bạn sẽ giành được 600 đô la (100 đô la x 5 ). Cuối cùng, bạn sẽ thu được 700 đô la, bao gồm chiến thắng của bạn cộng với đặt cược ban đầu là 100 đô la.

 

Trận đấu

Mục tiêu của đặt cược này là chọn một tài xế để hoàn thành trước một trình điều khiển khác. Nói cách khác, để giành cược, bạn cần lựa chọn của mình để hoàn thành cuộc đua cao hơn người lái xe đối lập trong trận đấu.

Theo cách tương tự như các môn thể thao khác, mỗi trận đấu có dòng tiền riêng cho thấy yêu thích và kẻ yếu. Hãy nói rằng chúng tôi có một trận đấu có Tanner Berryhill (-145) và Mike Bliss (+105). Berryhill là yêu thích và hạnh phúc là con chó. Trong trận đấu đặc biệt này, người đặt cược sẽ phải mạo hiểm $ 145 để giành được $ 100 trên Berryhill. Mặt khác, những người đặt cược 100 đô la vào Bliss sẽ kiếm được khoản thanh toán 105 đô la nếu Bliss kết thúc trước Berryhill.