Tỷ lệ cúp DFB của Đức - Đặt cược các dòng bóng đá Đức |Tỷ lệ bóng đá

Dòng cá cược

Tỷ lệ cúp DFB của Đức - Đặt cược các dòng bóng đá Đức | Tỷ lệ bóng đá

DFB Pokal - SV Darmstadt 98 so với Borussia Monchengladbach

10/18 - 02:45 chiều

Truyền đi

Dòng tiền

Tổng cộng

Bóng đá

{{{props_button}}}

10/18 - 02:45 chiều

Thay thế - Handicap

DFB Pokal - SV Darmstadt 98 so với Borussia Monchengladbach

Bóng đá

Thay thế - Handicap

10/18 - 02:45 chiều

Thay thế - Tổng cộng

DFB Pokal - SV Darmstadt 98 so với Borussia Monchengladbach

Bóng đá

Thay thế - Tổng cộng