Cách sử dụng phần thưởng thể thao

Để sử dụng của bạn Số dư chơi miễn phí:

  1. Thêm một lựa chọn vào Phiếu đặt cược trong sách thể thao.
  2. Nhập của bạn Số tiền đặt cược và chọn ‘Sử dụng chơi miễn phí' quyền mua.
  3. Nhấp chuột 'Nơi đặt cược' và xác nhận cược của bạn.