Chính sách bảo mật Xbet

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Xbet cung cấp cho khách truy cập một tương tác và cá nhân hóa Cá cược trực tuyến trải qua. Trang web có thể sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân (tên, e-mail, địa chỉ, số điện thoại) theo các điều khoản của chính sách bảo mật này.

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc thuê thông tin thu thập cho bên thứ ba. Cách chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin phụ thuộc vào phần trang web mà bạn đang truy cập, các hoạt động bạn tham gia và các dịch vụ bạn chọn. Ví dụ: bạn có thể cần cung cấp một số thông tin cá nhân để truy cập một số tính năng hoặc dịch vụ nhất định, chẳng hạn như bản tin tin tức, người gửi thư hoặc khi bạn mở tài khoản cá cược thể thao. Bạn cũng có thể cần cung cấp thông tin khi bạn tham gia các cuộc thi hoặc truy cập các khu vực tương tác của trang web của chúng tôi.

Chính sách cookie

Tương tự như nhiều trang web khác, Xbet Cũng tích lũy thông tin thông qua việc sử dụng các công cụ như cookie và mã thông báo nhận ra và giữ thông tin từ mỗi lần truy cập. Cookie cũng có thể lưu trữ tên người dùng và mật khẩu của khách truy cập, khiến các thành viên không thể nhập lại thông tin đăng nhập của họ mỗi khi họ truy cập trang web. Nó cũng theo dõi số lượng khách truy cập và hành động của họ trong khi truy cập trang web. Trong một số trường hợp, khách truy cập và thành viên trang web có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin, ví dụ bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt để từ chối việc sử dụng cookie, nhưng Nếu bạn làm như vậy, thì bạn có thể không thể truy cập một số dịch vụ hoặc có thể được yêu cầu nhập lại thông tin tài khoản của bạn.

Những gì chúng tôi làm với thông tin được thu thập

Tương tự như các dịch vụ cá cược trực tuyến khác, Xbet Thu thập thông tin để nâng cao chuyến thăm của bạn và cung cấp kinh nghiệm cá nhân hơn. Thông tin tổng hợp (thông tin không xác định cá nhân người dùng) có thể được sử dụng theo nhiều cách. Ví dụ: thông tin liên quan đến các mẫu sử dụng có thể được kết hợp với thông tin khác thu được từ nhiều người dùng để giúp nâng cao trang web và dịch vụ của chúng tôi. Điều này có ích Xbet Để tìm hiểu trang nào được truy cập nhất . Mặc dù, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin này theo luật cho phép trong những trường hợp này.

Các trang web liên kết, các trang web và quảng cáo được liên kết

Xbet Hy vọng các đối tác, nhà quảng cáo và chi nhánh của mình sẽ tôn trọng quyền riêng tư của người dùng của chúng tôi, tuy nhiên, bên thứ ba có thể có các chính sách và thực tiễn thu thập dữ liệu và quyền riêng tư của riêng họ. Mặc dù, vì các hoạt động như vậy nằm ngoài tầm kiểm soát của Xbet và chính sách này, Xbet Không có trách nhiệm đối với các hành động hoặc chính sách của các bên thứ ba đó. Bạn cũng cần lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào được tiết lộ một cách tự nguyện trên bảng tin hoặc trong các khu vực trò chuyện, có thể được xem, được thu thập và sử dụng bởi các bên thứ ba mà không có kiến ​​thức của chúng tôi và có thể dẫn đến các tin nhắn không được yêu cầu từ các dịch vụ web khác.

Chính sách bảo mật trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ người dùng dưới 21 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi có thông tin cá nhân về người dùng chưa đủ tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi.

Chúng ta có thể liên hệ bằng cách liên hệ Hỗ trợ khách hàng:

E-mail: help@xbet.cr

Địa chỉ thư điện tử: 7 Abraham de Veerstraat, Willemstad, Curaçao CW Hà Lan Antilles

Thay đổi chính sách Xbet

Xbet Có quyền thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi đề nghị các thành viên kiểm tra trang này định kỳ để có những thay đổi có thể. Việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sau khi đăng các thay đổi cho các Điều khoản này sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Luật chi phối

Chính sách này và việc sử dụng trang web này được điều chỉnh bởi Luật Antillean của Hà Lan. Nếu một tranh chấp phát sinh theo chính sách này, trước tiên, chúng tôi đồng ý cố gắng giải quyết nó với sự trợ giúp của một hòa giải viên được thỏa thuận lẫn nhau trong luật pháp của chúng tôi. Các chi phí và phí liên quan đến một hòa giải có thể sẽ được chia sẻ bởi tất cả các bộ phận. Nếu nó không thể đi đến một giải pháp thỏa đáng lẫn nhau thông qua hòa giải, chúng tôi đồng ý gửi tranh chấp về trọng tài ràng buộc tại luật sau: Hà Lan Antilles (và theo các quy tắc của Curaçao). Phán quyết về giải thưởng được đưa ra bởi trọng tài có thể được đệ trình lên bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền để làm như vậy. Xbet được kiểm soát, vận hành và quản lý hoàn toàn trong Hà Lan Antilles. Tuyên bố này và các chính sách được nêu ra không nhằm mục đích có được bất kỳ quyền hợp đồng hoặc pháp lý nào thay mặt cho bất kỳ bên nào.