Quy tắc tiền thưởng tiền mặt

Thỉnh thoảng chúng tôi cung cấp tiền thưởng cho các chương trình khuyến mãi chọn lọc. Các chương trình khuyến mãi này có thời gian cung cấp giới hạn cho các khách hàng đủ điều kiện. Tất cả các yêu cầu tái đầu tư cho tiền thưởng tiền mặt phải được đáp ứng bằng cách đặt cược vào thể thao và không bao gồm hành động đua xe hoặc đua ngựa. Như với tất cả các tiền thưởng và các chương trình khuyến mãi được cung cấp bởi Xbet, tất cả các rollover và chơi qua các giai đoạn phải được thực hiện trước khi có thể thực hiện bất kỳ khoản rút tiền nào. Người chơi nhận được quảng cáo $ 10, $ 15 & $ 25 Các vở kịch miễn phí phải tuân thủ các quy tắc sau

  • Người chơi phải hoàn thành việc tái đầu tư 15 lần
  • Phải đợi 30 ngày trước khi rút tiền
  • Yêu cầu Rollover phải được đáp ứng đầy đủ để rút tiền hoặc nhận bất kỳ tiền thưởng nào khác.
  • Có một khoản rút tối đa $ 250 được phép với phần thưởng này.