Quy tắc cá cược đạp xe

Quy tắc đạp xe

  1. Các đối thủ cạnh tranh phải vượt qua vạch xuất phát của sự kiện/giai đoạn tương ứng để cược là chính thức.
    1. Các đối thủ cạnh tranh không vượt qua vạch xuất phát sẽ được giải quyết như là không có hành động "
  2. Tất cả các cược được giải quyết dựa trên kết quả được công bố bởi cơ quan quản lý chính thức của cuộc đua cụ thể, để tính đến bất kỳ câu hỏi/quyết định bồi thẩm đoàn nào được thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ thời gian bắt đầu giai đoạn tương ứng.
    1. Trong trường hợp bị loại, đánh cược sẽ được giải quyết về kết quả tại thời điểm trình bày bục giảng.