Quy t?c c c??c th? thao

Quy t?c ?i?n kinh

  1. T?t c? cc c??c c hnh ??ng cho d m?t v?n ??ng vin c thi ??u hay kh?ng.
  2. Trong tr??ng h?p kh?ng ?? tiu chu?n, cc v? tr b?c s? ???c tnh l k?t qu? chnh th?c v ???c s? d?ng ?? ch?m ?i?m c??c.
  3. ??i v?i c??c tr?n ??u, c? hai ??i th? ph?i c?nh tranh ?? c??c ?? c hnh ??ng.