Phương pháp tiền gửi thay thế

Bạn có thể chọn từ những điều sau đây dễ dàng đặt cọc tùy chọn:

  • Bitcoin (Tối thiểu $ 25, tối đa. Không giới hạn)
  • Bitcoin Tiền mặt
  • Litecoin
  • Moneygram (Tối thiểu $ 100, tối đa $ 500)

Nhấn vào Tab Tiền gửi Trong nhân viên thu ngân, chọn phương thức của bạn và làm theo hướng dẫn.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Bitcoin Tùy chọn như thẻ aren đảm bảo sẽ trải qua thành công.

Đây là một hướng dẫn từng bước một Làm thế nào để gửi với Bitcoin.Hoặc Gửi tiền ngay bây giờ.