Phí không được công nhận trên báo cáo ngân hàng thẻ

Các mô tả Trên thẻ tín dụng của bạn Tuyên bố thanh toán có thể thay đổi từ giao dịch này sang giao dịch tiếp theo vì Xbet sử dụng Các công ty xử lý thẻ khác nhau. Bộ mô tả giao dịch sẽ xuất hiện trên báo cáo ngân hàng của bạn và được tìm thấy trong Email tự động Chúng tôi gửi sau mỗi lần gửi tiền bạn thực hiện.

Nếu bạn không chắc chắn về một khoản phí được phản ánh về tuyên bố của bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận bảo mật Xbet nơi đâyHãy chắc chắn bao gồm các thông tin sau:

  1. Số lượng tính phí.
  2. Ngày tính phí.
  3. Tên của bạn và Xbet số tài khoảnThì địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn và số điện thoại và a tiện lợi thời gian đến cuộc gọi bạn quay lại.