Kết nối bị mất tin nhắn

Kết nối bị mất tin nhắn

Một lỗi khi nói kết nối bị mất tin nhắn trên một máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay máy tính có thể được gây ra bởi tín hiệu Internet kém hoặc sự cố kết nối không liên tục.Nếu bạn nhận được lỗi này, vui lòng kiểm tra:

Khởi động lại máy tính của bạn

Khởi động lại máy tính của bạn và nThiết bị Etwork Đã kết nối (tức là modem, bộ định tuyến, điểm truy cập) TẮT và bật lại.

Khi máy tính của bạn đã khởi động lại và thiết bị mạng kết nối, Hãy cố gắng kết nối lại với các trò chơi của chúng tôi.

Liên hệ hỗ trợ

Nếu lỗi kết nối vẫn tồn tại trong một thời gian dài, Liên hệ Hỗ trợ khách hàng.