Cách sử dụng các vòng quay miễn phí

Spin miễn phí là một loại tiền thưởng chỉ có thể được sử dụng trên các trò chơi khe 3D.

Để sử dụng chúng làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập đến tài khoản của bạn
  2. Đi đến ‘Sòng bạc' tiết diện.
  3. Tìm kiếm '3D khe cắmTùy chọn trên menu màn hình giữa.
  4. Chọn bất kỳ vị trí 3D nào Trò chơi.
  5. Ngay khi bạn bắt đầu trò chơi, bạn sẽ có thể thấy Spin miễn phí có sẵn.
  6. Miễn là có sẵn các vòng quay miễn phí, tài khoản của bạn tiền mặt THĂNG BẰNG sẽ không được sử dụng.