Làm thế nào để có được yêu cầu Rollover đang chờ xử lý của tôi

Để tìm ra còn lại Rollover:

  1. Đăng nhập cho bạn Xbet tài khoản
  2. Đi đến ‘Thu ngân' tiết diện
  3. Bấm vào 'Xuất chi
  4. Trình cái gì đó của bạn xuất chi với bạn ưa thích rút tiền phương pháp có sẵn.
  5. Hệ thống của chúng tôi sẽ tính toán Rollover cho bạn.
  6. Nếu bạn đã hoàn thành yêu cầu rollover, việc rút tiền của bạn sẽ đi xuyên qua như bình thường.
  7. Nếu việc rút tiền của bạn là phế phẩm bởi vì Rollover, một màn hình bật lên sẽ thông báo cho bạn về điều này. Tại thời điểm này, bạn có thể yêu cầu tính toán tự động bằng cách nhấp vào ‘Rollover của tôi' Nút màu xanh lá cây. Điều này sẽ gửi cho bạn một e-mail, đến địa chỉ đã đăng ký của bạn trên hồ sơ, với bạn hoàn thành Tính toán rollover.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào, bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng Đội hoặc qua hộp trò chuyện ở dưới cùng của màn hình Xbet của bạn. Nó sẽ là niềm vui của chúng tôi để tính toán điều này cho bạn.

Để tìm hiểu thêm về yêu cầu Rollover, nhấp vào nơi đây.