Tiền thưởng không gửi tiền

Trừ khi có quy định khác theo các quy tắc và quy định cụ thể của phần thưởng, các hạn chế sau đây sẽ áp dụng cho bất kỳ phần thưởng phi chính phủ nào:

  • Tiền thưởng chơi miễn phí có 15 lần tái đầu tư dựa trên số tiền chơi miễn phí hoặc số tiền chiến thắng (số tiền lớn nhất là lớn nhất).
  • Tiền thưởng có 25 lần tái đầu tư dựa trên số tiền thưởng.
  • Người chơi phải là một khách hàng tích cực trong ít nhất 30 ngày và có trung bình ít nhất 7 cược mỗi tuần.
  • Nếu phần thưởng được dành cho hoạt động sòng bạc, người chơi phải hoàn thành hành động cần thiết cho trò chơi tương ứng (nếu độc quyền).
  • Trừ khi có quy định khác, tiền thưởng không gửi tiền có khoản thanh toán tối đa là 100 đô la. Số dư còn lại sẽ bị mất.
  • Bất cứ khi nào một khoản tiền mặt tối đa áp dụng, nó sẽ tương ứng với không quá 10 lần tiền thưởng tiền mặt/ số tiền chơi miễn phí ban đầu. Số dư còn lại sẽ bị mất.
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách của chúng tôi help@xbet.ag