Quy tắc cá cược trực tiếp

Quy tắc cá cược trực tiếp

 1. Thị trường bao gồm làm thêm giờ trừ khi có quy định khác.
 2. Xbet có quyết định về dòng mà nó cung cấp. Chúng tôi không thể đảm bảo có sẵn một dòng tại bất kỳ điểm nào trong một trò chơi. Bạn phải đặt tất cả các cuộc đánh cược trực tiếp trực tuyến. Xbet cung cấp các dòng trong trò chơi trực tiếp cho các trò chơi truyền hình trên các môn thể thao được chọn.
 3. Mặc dù Xbet thực hiện mọi nỗ lực để hiển thị tất cả thông tin trực tiếp, trong trò chơi, sử dụng thông tin (chẳng hạn như điểm số của trò chơi) làm hướng dẫn. Xbet không có trách nhiệm trong trường hợp bất kỳ thông tin nào không chính xác.
 4. Bất kỳ cược nào được đặt vào các sự kiện trực tiếp đều tự động bị trì hoãn cho mục đích bảo mật và cho phép các nhà cái theo dõi chặt chẽ tỷ lệ cược để tránh quá khứ do sự chậm trễ truyền phát.
 5. Người chơi có thể trải nghiệm độ trễ tối đa là 15 giây (cộng với bất kỳ độ trễ mạng bổ sung nào) tùy thuộc vào môn thể thao và địa điểm. Xin lưu ý rằng truyền được mô tả là trực tiếp của một số đài truyền hình thực sự có thể bị trì hoãn.
 6. Mức độ của bất kỳ độ trễ nào có thể khác nhau giữa các khách hàng, tùy thuộc vào thiết lập mạng mà bạn đang nhận dữ liệu.
 7. Nếu Xbet xác định rằng bạn đã đặt cược sau kết quả của một sự kiện hoặc sau khi người tham gia hoặc nhóm được chọn đã đạt được lợi thế vật chất (ví dụ: điểm số), Xbet sẽ hủy đặt cược mở và giải quyết của bạn.
 8. Khi có một lỗi rõ ràng trong các dòng Xbet, Xbet sẽ hủy tất cả các cược với lỗi đó.
 9. Xbet có quyền vô hiệu hóa bất kỳ cược nào trong trường hợp định dạng của một trận đấu khác với thông tin được hiển thị của chúng tôi.
 10. XBET thực hiện mọi nỗ lực để đánh giá cược ngay khi kết quả của một thị trường trở nên có sẵn. Xin lưu ý rằng hệ thống Xbet, cần phải có được kết quả chính thức để giải quyết các cuộc đánh cược đang chờ xử lý; Quá trình này có thể mất một vài phút.
 11. Xbet có quyền trì hoãn việc giải quyết hoặc đánh cược nếu kết quả của họ có thể được xác minh chính thức. Nếu Xbet giải quyết không chính xác thị trường, nó có quyền sửa chữa thị trường bất cứ lúc nào. Nếu một trận đấu không kết thúc hoặc chơi (ví dụ: không đủ tiêu chuẩn, gián đoạn, rút ​​tiền, v.v.), Xbet sẽ làm mất hiệu lực tất cả các thị trường chưa quyết định.
 12. Vui lòng tham khảo các quy tắc cá cược của chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi giải quyết các thị trường cụ thể.
 13. Tùy thuộc vào môn thể thao này, tỷ lệ cược có thể thay đổi mạnh mẽ từ thời điểm này sang khoảnh khắc tiếp theo. Nếu bạn bật tùy chọn sang các thay đổi tự động chấp nhận, thì XBE sẽ chấp nhận đặt cược của bạn ở tỷ lệ cược thị trường hiện tại mà không có bất kỳ cảnh báo hoặc tùy chọn nào để hủy bỏ đặt cược. Xin lưu ý rằng Xbet không thể hủy bỏ cá cược trực tiếp và bạn chịu trách nhiệm cho phép và vô hiệu hóa tùy chọn này theo quyết định của bạn.